Kilka słów o naszej organizacji:

a) w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, b) oświatowo-kulturalna i społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, c) działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: