Kilka słów o naszej organizacji:

NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY PSOM PORZUCONYM,POKRZYWDZONYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PSÓW W TYPIE POLSKIEGO OWCZARKA PODHALAŃSKIEGO - OCHRONA ZWIERZĄT I ICH PRAW -OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POPRZEZ KASTRACJE I STERYLIZACJĘ - OPIEKA - LECZENIE CIAŁA I DUCHA - PSA POKRZYWDZONEGO - AKTYWNE POSZUKIWANIE NOWYCH DOMÓW ADOPCYJNYCH POPRZEZ PROPAGOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT

Dane naszego OPP: