Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności: 1 ) propagowanie postaw obywatelskich i życia społecznego, 2 ) wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdyni, regionu Pomorza i Rzeczpospolitej Polskiej, 3 ) podejmowanie działao na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych, 4 ) promowanie w kraju osiągnięd studentów i absolwentów uczelni wyższych, 5 ) inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym, 6 ) tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży, a w szczególności współorganizowanie ruchu naukowego, organizowanie działalności kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej, 7 ) Prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich, 8 ) kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, 9 ) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie ruchu dziennikarskiego, 10 ) podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży, 11 ) poszukiwanie i szkolenie młodych liderów, 12 ) umożliwienie zdobycia doświadczeo zawodowych, 13 ) szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: