Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej. 2 . Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: a. Prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin; b. Ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii oraz niepełnosprawności; c. Reprezentowania interesów pacjentów chorych onkologicznie oraz niepełnosprawnych; d. Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności; e. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii oraz niepełnosprawności; f. Organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych; g. Organizowania i prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą nowotworową oraz niepełnosprawnych, w tym wyjazdów integracyjnych oraz rehabilitacyjnych; h. Prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin jak również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego; i. Organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin; j. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy; k. Angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych; l. Wspierania i organizowania wolontariatu.

Dane naszego OPP: