Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCĄ ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA. CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ STWORZENIA I SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TYPU BANK MLEKA KOBIECEGO ORAZ WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH PROMOCJI KARMIENIA PIERSIĄ I POKARMEM KOBIECYM.

Dane naszego OPP: