Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest dbałość o Miejsce Pamięci - teren i pozostałości dawnego KL Auschwitz I i Auschwitz II 0c15drkenau znajdujących się pod opieką Państwowego Muzeum Auschwitz-0c15drkenau w Oświęcimiu (dalej „Muzeum”\) oraz wspieranie misji Muzeum.

Dane naszego OPP: