Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Charytatywna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 . Charytatywna działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. 3 . Charytatywna działalność na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.

Dane naszego OPP: