Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: