Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w środowisku osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu. 2 . Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną. 3 . Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu masowego i wyczynowego w tym również dla osób niepełnosprawnych. 4 .organizacja obozów sportowych w okresie letnim.

Dane naszego OPP: