Kilka słów o naszej organizacji:

Wielokierunkowa pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom; działalność prewencyjna i edukacyjna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego; wspieranie placówek medycznych, wyspecjalizowanych w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji poszkodowanych.

Dane naszego OPP: