Kilka słów o naszej organizacji:

A\)PROMOCJA I POPULARYZACJA WIEDZY O NOWOCZESNYCH ROZWIAZANIACH TECHNOLOGICZNYCH W SZCZEGÓLNOSCI - NANOTECHNOLOGII; 0c37fWSPIERANIE WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY POMIEDZY SEKTOREM BADAWCZO-ROZWOJOWYM A PRZEMYSŁEM; C\)WSPIERANIE BADAN NAUKOWYCH W SZCZEGÓLNOSCI W OBSZARZE NANOTECHNOLOGII; D)ROZWÓJ MIEDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ; E\)PROMOWANIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI OPARTEJ NA NOWYCH TECHNOLOGIACH; F\)UPOWSZECHNIANIE BADAN WYNIKÓW NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Dane naszego OPP: