Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie w zakresie: 1 . wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 2 . dożywiania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 3 . prowadzenia zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 4 . prowadzenia świetlic pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 5 . wspierania innych fundacji lub programów i inicjatyw prowadzonych w celach pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 6 . wspierania domów dziecka 7 . fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich

Dane naszego OPP: