Kilka słów o naszej organizacji:

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia osób chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne, - organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci z chorobami metabolicznymi, - pomoc chorym w pozyskiwaniu i zakupie leków, specjalistycznej żywności oraz wyposażenia medycznego, - pomoc finansowa chorym, w szczególności tym, którym stan zdrowia, świadomości lub majątku uniemożliwia względnie utrudnia dostęp do właściwych form leczenia, -upowszechnianie działań na rzecz leczenia osób chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne

Dane naszego OPP: