Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności emerytom i rencistom, - prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

Dane naszego OPP: