Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest opieka i wsparcie dla najsłabszych, odrzuconych i opuszczonych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu. 2 . Stowarzyszenie kształtuje dojrzałych chrześcijan poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.

Dane naszego OPP: