Kilka słów o naszej organizacji:

POMOC LUDZIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. LUDZIOM BEZDOMNYM, STARSZYM, SAMOTNYM, UZALEŻNIONYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, DZIECIOM I MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCYM DOMY DZIECKA. ROZWIJANIE EDUKACJI, KULTURY, ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, ETYKI, WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI DO LUDZI I ZWIERZĄT. LIKWIDACJA PRZEJAWÓW AROGANCJI, AGRESJI I PRZEMOCY.

Dane naszego OPP: