Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego cywilizacyjnego, społecznego, gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.

Dane naszego OPP: