Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu

Dane naszego OPP: