Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Potok Wielki jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: