Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy najuboższym poprzez wykorzystanie zasobów żywności w szczególności: 1 . zorganizowanie systemu gromadzenia i rozdziału niewykorzystanej żywności, 2 . niedopuszczanie do marnowania żywności, 3 . organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, dzieci osieroconych, patologicznie zagrożonych, 4 . organizacja placówek, punktów pomocy materialnej, żywnościowej, rzeczowej lub w innej postaci.

Dane naszego OPP: