Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.

Dane naszego OPP: