Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji PRO BONO zakładają niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin patologicznych, dzieciom szczególnie uzdolnionym a także pomoc najuboższym i niezaradnym jak też działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: