Kilka słów o naszej organizacji:

celem stowarzyszenia jest krzewienie wśród ludności województwa pomorskiego kultury i zamiłowań artystycznych; prezentowanie osiągnięć zrzeszonych członków, kulturalnych i artystycznych, społeczeństwu województwa pomorskiego oraz wspieranie twórców kultury pomocą materialną i niematerialną.

Dane naszego OPP: