Kilka słów o naszej organizacji:

-Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się. -Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania. -Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami -Działania na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. -Wspieranie i promocja rozwoju regionu, w tym rozwoju wsi.

Dane naszego OPP: