Kilka słów o naszej organizacji:

0000 Propagowanie i tworzenie adopcyjnego rodzicielstwa dla dzieci osieroconych, potrzebujących wydolnej wychowawczo rodziny. 0000 Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom. 0000 Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym. 0000 Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. 0000 Propagowanie, wspieranie i organizowanie modelu polityki społecznej dotyczącej dzieci i rodzin obowiązującego w Unii Europejskiej

Dane naszego OPP: