Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim i grupom etnicznym pochodzenia tybetańskiego zamieszkałym w Himalajach, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego i grup etnicznych pochodzenia tybetańskiego zamieszkałych w Himalajach wraz z ich unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

Dane naszego OPP: