Kilka słów o naszej organizacji:

Zapobieganie i walka z marnotrawieniem żywności, udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących.

Dane naszego OPP: