Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania klubu jest organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego, upowszechniania kultury fizycznej na rzecz społeczności w której działa. Przedmiotem jego nieodpłatnej działalności statutowej jest: pozostała działalność związana ze sportem sklasyfikowana pod numerem: 93.19.Z. Swą działalność klub prowadzi nieodpłatnie a finansuje ją ze składek członków klubu, dotacji z Urzędu Miasta Łodzi oraz darowizn osób fizycznych i prawnych, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Dane naszego OPP: