Kilka słów o naszej organizacji:

\(§ 4 Statutu\) 1 . Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu choroby Parkinsona oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. 2 . Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: