Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju kultury, nauki i oświaty oraz jakości życia publicznego.

Dane naszego OPP: