Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Caritas Diecezji Sandomierskiej jest: 1 / szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, 2 - organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie, 3 / niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, 4 - współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym.

Dane naszego OPP: