Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji Sue Ryder jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień. Swoją misję Fundacja, zgodnie z wolą jej założycielki Lady Ryder, realizuje poprzez współpracę z Domami Sue Ryder i pomoc w realizacji inwestycji dotyczących ich rozwoju, modernizacji oraz doskonalenie warunków życia ich mieszkańców.

Dane naszego OPP: