Kilka słów o naszej organizacji:

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy warunków życia osób z Syndromem Tourette01eda, w tym dzieci i młodzieży, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, wykształcenia, rekreacji, pomocy w zatrudnieniu i zdobywaniu kwalifikacji, prawidłowego funkcjonowania ich rodzin.

Dane naszego OPP: