Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

431/D Jacek Dąbrowski

Kiedyś sam pomagałem, dziś sam tej pomocy potrzebuję ...

Potrzebuję wsparcia w postaci przekazania 1% na kosztowną operację dzięki której mam nadzieję zacznę normalnie chodzić.

Kilka słów o naszej organizacji:

- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych. - aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej; - inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; - ochrona i promocja zdrowia - pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane naszego OPP: