Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działań Fundacji jest terapia, która koncentruje się na zmniejszeniu wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niedosłyszących oraz na usamodzielnieniu i zwiększaniu ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: