Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki ekonomii, dorobku szkoły austriackiej ekonomii oraz klasycznego liberalizmu; 2 ) działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

Dane naszego OPP: