Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność sportową w celu: zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków do realizacji procesu treningowego oraz udziału w współzawodnictwie sportowym: oraz wychowawczą w celu: kształtowania pozytywnych cech charakteru oraz osobowości, w oparciu o obowiązujące w naszej kulturze i tradycji narodowej wartości etyczno- moralne. promocja i ochrona zdrowia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Dane naszego OPP: