Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST STWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO REALIZACJI PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POPRZEZ WIELOKIERUNKOWĄ STYMULACJĘ WSZYSTKICH STREF ROZWOJOWYCH, JAK RÓWNIEŻ NAUCZANIE, WYCHOWANIE I USPRAWNIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG NOWOCZESNEJ WIEDZY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I REHABILITACJI. STOWARZYSZENIE PROMYK RÓWNIEŻ AKTYWNIE WŁĄCZA SIĘ W POMOC RODZICOM DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. STOWARZYSZENIE PROMYK W RAMACH SWEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI BĘDZIE ŚCIŚLE WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZINĄ I ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Dane naszego OPP: