Kilka słów o naszej organizacji:

Cele : jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej, pogłębianie znajomości katolickich zasad wychowywania, społecznej nauki Kościoła i tradycji patriotycznych, upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach chrześcijańskich.

Dane naszego OPP: