Kilka słów o naszej organizacji:

Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie województwa śląskiego. Refundujemy zabiegi medyczne dla dzieci niepełnosprawnych, wspomagamy kluby sportowe, szkoły, przedszkola i Świetlice Środowiskowe refundując zakup: mebli, zabawek, podręczników oraz wielu innych pomocy dydaktycznych.

Dane naszego OPP: