Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów.

Dane naszego OPP: