Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków stowarzyszenia i ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Dane naszego OPP: