Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu. 2 . Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska. 3 . Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 4 . Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Dane naszego OPP: