Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera rozwój dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin ubogich. Dofinansowuje szkoły, świetlice SOS, leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu, wyjazdy na zielone szkoły, obozy. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców; organizuje akcje charytatywne.

Dane naszego OPP: