Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym na gruncie wtyki chrześcijańskiej, zapewnienie i zorganizowanie całodziennej, bezpłatnej opieki dzieciom z ubogich rodzin. 2 . Działalność edukacyjna i wspieranie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych i oświatowych, zwłaszcza służących porozumieniu między narodami i integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: