Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: