Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: -tworzenie optymalnych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz finansowe i organizacyjne wspieranie różnych form rewalidacji osób niepełnosprawnych, -leczenie i organizowanie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci oraz edukacja ich rodzin, -leczenie zaburzeń układu nerwowego i innych chorób wrodzonych u dzieci.

Dane naszego OPP: