Kilka słów o naszej organizacji:

d) Celem działalności statutowej jest działanie na rzecz kultu religijnego i dobroczynności poprzez: - wspieranie, finansowanie i organizowanie katolickich przedsięwzięć misyjnych - finansowanie i organizowanie grupowej i masowej ewangelizacji - głoszenie nauki biblijnej zgodnie z zasadami katolickimi - głoszenie zasad moralnych przedstawionych w pismach Nowego Testamentu - propagowanie chrześcijańskich inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych - działalność dobroczynną i humanitarną na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Dane naszego OPP: