Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: a) Działalność na rzecz sztuki i kultury, współczesnych kresów Rzeczpospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych. b) Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia. c) Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką. d) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: