Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie , stosownie do potrzeb wielokierunkowych działań na rzecz środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: